Výstava Wireless word – Jozef Murgaš

V dňoch 1.-14. novembra prebiehala v obchodnom centre Avion výstava „Wireless Word – bezdrôtový svet“ pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša. V rámci výstavy sme cez víkend predvádzali a propagovali rádioamatérske vysielanie. Vďaka ústretovosti organizátorov a správcu Avionu sme postavili na streche KV antény, zriadili stanicu priamo v priestore výstavy a vysielali pod špeciálnou značkou OM150MURGAS.

 

December – mesiac aktivity mladých operátorov

Celý mesiac december je vyhlásený za mesiac aktivity mladých operátorov (do 25 rokov). Z viacerých európskych krajín budú pracovať špeciálne stanice so sufixom YOTA – Youngsters on the air.

Akciu organizuje komisia mládeže IARU Region 1 a zapája sa aj náš klub pod značkou OM13YOTA. 

Viac info http://www.ham-yota.eu/

Doplnené: pod značkou OM13YOTA naši mladí rádioamatéri nadviazali 2850 spojení.